De explosie in ons beeldmerk visualiseert de verbranding van fossiele brandstof.


Iedereen realiseert zich dat onze voorraad fossiele enrgie eindig is en dat we op termijn zullen moeten overschakelen naar andere vormen van energie.

Maar anno 2018 is het nog niet zover.

We zullen nog lange tijd afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor een deel van onze energievoorziening.


Wij van New Energy.Today realiseren ons dat maar al te goed. We zijn al van oudsher specialisten op het gebied van bijvoorbeeld benzine- en dieselmoteren en diesel generatoren. Op de pagina Projecten kunt u daar meer over lezen.
Het rookwolkje visualiseert de verbrandingsgassen die daarbij vrijkomen.

We doen ons best om te zorgen dat deze gassen zo beperkt mogelijk en zo schoon mogelijk zijn. Kortom, we zorgen ervoor dat de verbranding zo optimaal mogelijk is.