De zon in ons beeldmerk visualiseert het opwekken van elektrische energie door zonlicht en zonnewarmte.

Wij geloven in een wereld waarin elektrische energie de kern is.


De voeding van alle techniek om ons heen, ons transport en onze warmte.


Dit is de NEW ENERGY.


We willen af van de "old energy"; namelijk het gebruik van fossiele brandstoffen en we willen naar een wereld waar alle energie door de zon wordt opgewekt en door middel van slimme technologie door iedereen kan worden gebruikt. In de video hieronder legt Jermey Rifkin (econoom en visionair) dat precies uit:Hieronder leggen we uit hoe we e.e.a. op realistische wijze voor ons zien.

Het opwekken van elektriciteit

De basis is de opwekking van elektriciteit.

We moeten zorgen dat de totale behoefte aan elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen.

Op dit moment zijn de meest voor de hand liggende manieren windturbines en zonnecellen.

Er zijn nog veel obstakels te overwinnen maar laten we er eens van uit uit gaan dat we onze totale energiebehoefte op deze manier kunnen opwekken.

Dan dient zich meteen het volgende probleem aan: namelijk de opslag van deze energie. Als het een heldere zonnige dag is met een flinke wind dan hebben we veel energie over en als het een windstille nacht is dan hebben we helemaal geen energie.

Aan de opslag van energie zullen we dus veel aandacht moeten besteden om een stabiele energievoorziening te krijgen:

De opslag van elektriciteit

De meest voor de hand liggende manier is het gebruik van batterijen.

Lithium batterijen hebben een hoge energiedichtheid per kg, een lange levensduur en een hoog rendement.

Batterijen worden lokaal gebruikt; in de auto, in huis of boot. Hoe kunnen ze dan als opslag dienen voor de enorme vermogens die op een zonnige en winderige dag vrijkomen?

Door al die batterijen op intelligente manier met elkaar te koppelen. Iedere batterij communiceert met de energie leveranciers. Zo vormen al die relatief kleine cellen één groot netwerk met een enorm grote totale opslagcapaciteit.


Dat is onze visie.

Opslag van elektriciteit 2.0

Wij geloven dat de uiteindelijke oplossing voor opslag ligt in de toepassing van waterstoftechniek.

We maken door middel van electrolyse waterstofgas uit water met behulp van overtollige stroom uit onze wind- en solar installaties.


Die waterstof slaan we op voor later gebruik.


Als dan de vraag naar energie groter is dan we kunnen opwekken met zon en wind dan maken we met waterstof electricteit door middel van brandstofcellen.


Dat is onze toekomstvisie.

Warmte

So far, so good. Op deze manier hebben we op termijn geen aardolie of steenkool meer nodig voor onze enrgievoorziening.


Nu gaan we ook stoppen met het gebruik van aardgas.


Middels een warmtepomp gaan we met behulp van electriciteit onze ruimten verwarmen.

Visie is natuurlijk mooi maar kan dit allemaal in de praktijk?

Wij denken van wel.

Om dat te bewijzen gaan we eerst kijken wat er op kleine schaal mogelijk is. Met de huidige technieken.

Een paar voorbeelden:

Het "Energy Observer" project

In Cherbourg bezochten wij het project "Energy Observer".


Deze voormalige zeilende race-catamaran is omgebouwd naar elektrische aandrijving.

Tussen 2017 en 2023 vaart dit schip de wereld rond. Zonder gebruik van fossiele brandstof.

Zie Energy Observer.org

Het schip is geheel beplakt met zonnecellen en er staan 2 windturbines op.

De elektrische energie die hiermee wordt gegenereerd wordt opgeslagen in lithium batterijen en er wordt door middel van elektrolyse van zeewater waterstofgas mee gemaakt. Deze waterstof wordt opgeslagen in tanks.

Het schip wordt aangedreven door 2 electromotoren van 40kW. De energie voor deze motoren wordt geleverd door een brandstofcel die gevoed wordt met de opgeslagen waterstof.

Dit project bewijst op kleine schaal dat het mogelijk is om volledig autonoom, volledig off-grid en zonder fossiele brandstoffen te varen. En niet een klein stukje varen maar lange trajecten over de wereld. Zie de trajecten hier op Energy Observer.org.

Het Electrisch varen project van Elfsteden Vaarvakanties Friesland

We namen deel in een project waar oude verhuurboten geheel gerenoveerd worden. De bejaarde dieselmotoren worden vervangen door elektromotoren en alle "huishoudelijke" boordinstallaties worden elektrisch; elektrisch koken, elektrische boiler, etc.


Zie Yachtcenter Langweer

Het langerekte dak van deze boten wordt geheel beplakt met zonnecellen. Op een zonnige dag levert dat ongeveer 1 kilowatt energie. Daarmee wordt een set lithium batterijen geladen.

De praktijk wijst uit dat er ongeveer 6 kW nodig is om deze zware boten een acceptabele snelheid te geven (5 km/u). De opbrengst van de zonnecellen is dus onvoldoende om dagelijks een tocht te varen en in praktijk liggen deze boten 's avonds dan ook meestal aan de walstroom of moet de dieselgenerator bijspringen.

Maar dat "Varen op energie van de zon" (waarmee het verhuurbedrijf adverteert) geen onzin is, dat blijkt uit het feit dat als we de energie van de zonnecellen direct doorschakelen naar de motor, dat de boot dan zo'n 2 á 3 km/u vaart.

Ook dit project bewijst op kleine schaal dat het mogelijk is om volledig autonoom, volledig off-grid en zonder fossiele brandstoffen te varen.

Doch met deze oppervlakte aan zonnecellen en 400Ah aan lithium batterijen wel met flinke beperkingen.

Het zeilschip "Dione IV"

Ik ben de initiatiefnemer van New Energy.Today en ik woon op mijn zeilschip "Dione IV". Hier komt mijn inspiratie voor New Energy vandaan en omgekeerd pas ik de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie hier toe.

Omdat ik vaak lange tijd off-grid moet zijn tijdens bv tochten op zee is het zelfs noodzaak om energie te winnen uit wind en zon.

Op dit moment heb ik 4 zonnepanelen van 90W op het dak van het dekhuis. In de zomer in Nederland is dat voldoende voor mijn gehele huishoudelijke energiebehoefte. Ik hoef niet extreem zuinig te zijn met elektriciteit maar ik moet er wel bewust mee omgaan. Zoals bv de wasmachine laten draaien op een zonnige dag.

Dit geldt van april tot september. In de overige maanden is er in Nederland onvoldoende opbrengst van de zonnepanelen. Dus moet ik op andere wijze energie aanvullen. Daarvoor heb ik een windmolen bovenin de bezaanmast.

Deze windmolen met een rotordiameter van 1,6m levert maximaal 600W. Om een gemiddelde opbrengst te halen waarmee ik 's winters mijn energiebehoefte kan dekken moet ik dan wel op een windrijke plek liggen.

In tijden dat er onvoldoende zon en wind is zorgen de batterijen voor overbrugging. Ik heb 840Ah op 12v Lithium batterijen van MG Energy aan boord.

Door de toepassing van deze technieken dek ik alle verbruik van elektrische energie aan boord. Dat is in praktijk reeds uitgebreid bewezen: ik kan maandenlang achter mijn anker of aan een steiger zonder stroomaansluiting liggen zonder dat ik walstroom nodig heb of hoofdmotor of dieselgenerator hoef te gebruiken. Ook tijdens lange tochten op zee, waar het stroomverbruik nog hoger ligt door alle instrumenten en autopilot, blijven de accu's vol door uitsluitend zon en wind.


Voor een klein deel van de voortstuwing (namelijk als ik niet kan zeilen) en voor de verwarming ben ik echter nog afhankelijk van diesel. ik kan hiervoor nog lang niet genoeg energie met zon en wind opwekken.

Ook dit project bewijst op kleine schaal dat het mogelijk is om off-grid te leven.

Alles wat op kleine schaal nu al mogelijk is, moet ook op grote schaal te realiseren zijn.


Maar er is nog veel te doen.

Daarom denken wij dagelijks na over mogelijkheden en ontwikkeling.

En we steken de handen uit de mouwen. Kijk maar.